top of page

Aankondiging: Leven in het verleden


PDL-symposium: Leven in het verleden

Zaterdag 23 november 2019, 14u-17.30u

Zoölogisch Instituut, Groot Auditorium (02.21), Naamsestraat 59, 3000 Leuven

Programma:

  • Prof. Robert Speijer (Departement Aard- en Omgevingswetenschappen, KU Leuven): Microfossielen, pareltjes met een schat aan geologische informatie

  • Prof. Anne Schulp (Naturalis Biodiversity Center en Universiteit Utrecht): T. rex Trix en de paleo-ecologie van Tyrannosaurus

  • Prof. Em. Cyriel Verbruggen (Vakgroep Geologie en Bodemkunde, UGent): Quartair-paleobotanisch onderzoek op 50° noorder- en zuiderbreedte

  • Dr. Patrick Bringmans (Econsultancy Roermond): In het spoor van de oermens

Aansluitend receptie verzorgd door de studentenkring BIOS

Download de affiche hier (PDF, 3 MB)

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page