top of page

BioWall weer een stapje dichterbij

(English version below)


In een eerdere post hadden we het al over het splinternieuwe BioScience Center dat als een fungus uit de grond in de Celestijnenlaan verrees. Een hoog gebouw, dat betekent grote, lege trappenhallen, en dus ging een werkgroepje onder leiding van prof. em. Filip Volckaert aan de slag om ideeën uit te wisselen over de inkleding van zo'n trappenhal. De bedoeling: van de kale trappenhal een gezellige plek maken, waar de 'bewoners' van het nieuwe biogebouw zich thuis zouden voelen, die het samenhorigheidsgevoel zou versterken en die verwondering bij oude en nieuwe bezoekers zou uitlokken.


Daarop zette prof. Jan Wurm van de Faculteit Architectuur zijn studenten aan het werk: vier studenten architectuur maakten een ontwerp die, met bijhorende 3D-maquettes, in de maand februari werden tentoongesteld in het Museum voor Dierkunde. Personeel en studenten konden online hun stem uitbrengen. Het werd een spannende nek-aan-nek-strijd tussen twee ontwerpen, waarbij uiteindelijk de BioWall van Farah Naime Curi het haalde.


BioWall, a conceptual drawing by Farah Naime Curi

Farah licht haar concept toe: "Het concept steunt sterk op een van de primordiale principes van de biologie: voortplanting. In zijn geheel belicht [de BioWall] de evolutie en geschiedenis van de wereld, maar het design verwijst met de cirkels van verschillende grootte die uit de muur komen ook naar verschillende generaties, waarbij een 'gemeenschap' van cirkels ontstaat die kunnen verschillen van elkaar, maar toch ook kenmerken met elkaar delen."


In de halve bollen van plexiglas zullen biologisch en biochemisch geïnspireerde voorwerpen tentoongesteld worden. De technische dienst van de KU Leuven heeft alvast een verlichtingsplan uitgewerkt. De werkgroep buigt zich nu over enkele prangende vragen: hoe knutselen we de bollen in elkaar, wat steken we erin, en vooral, waar vinden we de nodige budgetten? Wij zijn alvast benieuwd naar het eindresultaat!


BioWall one step closer


In an earlier post, we already talked about the brand new BioScience Center that rose like a fungus out of the ground in Celestijnenlaan. A high building means large, empty stairwells, so a working group led by Prof. Em. Filip Volckaert started exchanging ideas about the design of one such a stairwell. The intention: to turn the bare stairwell into a cozy place, where the residents of the new building would feel at home, which would strengthen the feeling of togetherness and which would evoke amazement among visitors old and new.


Prof. Jan Wurm of the Faculty of Architecture then put his students to work: four architecture students made designs that, with accompanying 3D models, were exhibited in the Museum of Zoology in February. Staff and students could cast their votes online. It became an exciting battle between two designs, with Farah Naime Curi's BioWall (pictured above) ultimately winning.


Farah explains her concept: "The concept heavily relies on one of the primordial principles of biology: reproduction. As a whole, [the BioWall] showcases the evolution and history of the world; the design aims to represent different generations through circles of sifferent sizes coming out of the wall, creating a “community” of different circles, which might be differentfrom one another, but all share key characteristics."


Biologically and biochemically inspired objects will be exhibited in the Plexiglas hemispheres. The technical department of KU Leuven has already developed a lighting plan. The working group is now considering some pressing questions: how do we put the spheres together, what do we put into them and, above all, where do we find the necessary budget? We are already curious about the end result!Comentários


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page