top of page

Darwindag 2023

Woensdag 8 februari 2023 organiseren het Geuzenhuis in samenwerking met het Fonds Lucien De Coninck een Darwinlezing met prof. dr. Koen Martens over nieuwe en aanvullende inzichten uit de Moderne Synthese, n.a.v. Darwindag 2023. Alle informatie lees je hier.DARWINDAG 2023

EVER SINCE DARWIN - EVOLUTIE NA DARWIN

Toen On the Origin of Species verscheen in 1859, werd Charles Darwin in één klap wereldberoemd. Na zijn dood deemsterde zijn voornaamste bijdrage, namelijk evolutie door natuurlijke selectie, grotendeels weg, ten voordele van de mutatietheorie. In het midden van de twintigste eeuw werd dan de zogenaamde 'Moderne Synthese' van de evolutietheorie geformuleerd waarin Darwins natuurlijke selectie opnieuw prominent figureerde. Sinds dan zijn er verschillende nieuwe hypothesen geformuleerd, meestal aanvullend op de Moderne Synthese, niet per se als aanval op. Het is immers niet verwonderlijk dat latere generaties evolutiebiologen verder onderzoeken en ons begrip van evolutionaire mechanismen zo breder wordt.

Helaas worden die afwijkingen binnen de evolutiebiologie al jaar en dag aangegrepen door de verschillende creationistische scholen: "zelfs de biologen zijn het onder elkaar niet eens!" Een foutieve interpretatie, want alle ernstige biologen aanvaarden evolutie als een feit en zien de Moderne Synthese mechanismen als fundamentele processen. Prof. Koen Martens licht op woensdag 8 februari enkele van die nieuwe, aanvullende inzichten toe. Want zonder meningsverschillen geen discussie, en zonder discussie geen vooruitgang in de wetenschap!


Koen Martens is hoofd van het onderzoek aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Hij is ook gast professor aan de Universiteit Gent en aan de Federale Universiteit van Maringa (Brazilië). Koen is evolutionair bioloog die vanuit de taxonomische studies van ostracoden (mosselkreeftjes) onderzoek doet aan de evolutie van aseksuele voorplanting, alsook aan soortvorming in oude meren, zoals Baikal en Tanganyika.


PROGRAMMA

WOENSDAG 8 FEBRUARI 19.30: deuren open + bar 20.00: welkomstwoord + lezing door Koen Martens

21.00: napraten bar

PRAKTISCH

▹ Geuzenhuis (Zuilenzaal), Gent, 20:00 (deuren open 19.30) ▹ Inkom: € 5 niet-leden | Gratis voor leden FLDC en studenten ▹ Inschrijven kan HIER

コメント


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page