Op deze pagina vind je vroegere nummers van PDL Info. Nummers aangeduid met een asterisk zijn pdf-versies van de vroegere website; de links in deze documenten werken niet langer. Sommige foto's zijn verwijderd omwille van kopierechten.

© 2018-2021 PDL, Vereniging van Afgestudeerden in Plantkunde en Dierkunde van de Universiteit te Leuven, vzw. Zetel: Naamsestraat 59, 3000 Leuven. Ondernemingsnummer: 0410.067.203. RPR Ondernemingsrechtbank Leuven. E-mail: bert.degroef[at]yahoo.com. Website: www.pdlbio.org