STATUTEN

De vereniging heeft tot doel "de bevordering van de plant- en dierkunde en het behoud van de natuur, alsmede de bevordering van de belangen van haar leden in verband met hun diploma" (Statuten, Art. 3). De volledige Statuten vind je hier.

LIDMAATSCHAP

Je wordt lid van PDL én van de koepelverenigingen Science@Leuven en Alumni Lovaniensis door €25 over te schrijven op het rekeningnummer BE 07 7350 1399 5266 (KREDBEBB) t.a.v. Science@Leuven vzw, Kasteelpark Arenberg 11 bus 2100, 3001 Heverlee met als vermelding 'lidmaatschap PDL en koepelverenigingen'. Door uw lidmaatschap geniet je dus ook van de lidmaatschapsvoordelen van Science@Leuven en Alumni Lovaniensis.

ONDERNEMINGSNUMMER

0410.067.203

BESTUUR

De huidige bestuursleden van PDL zijn:

  • Jan Bosselaers (2009-; huidig mandaat tot 2021)

  • Veerle Darras, ondervoorzitter (1989-; huidig mandaat tot 2025)

  • Bert De Groef, voorzitter (2003-; huidig mandaat tot 2021; voorzitter 2019-)

  • Steven Dessein, penningmeester (2005-; huidig mandaat tot 2023)

  • Hilde Elen (1981-; huidig mandaat tot 2023)

  • Christina Giddelo (2011-; huidig mandaat tot 2023)

  • Sara Gilissen (2014-; huidig mandaat tot 2020)

  • Erik Smets (1991-; huidig mandaat tot 2021)

  • Maarten Vanhove (2008-; huidig mandaat tot 2025)

Voormalige PDL-voorzitters zijn Walter Robyns (1967-1973), Ernest Petit (1973-1979), Jos Moons (1979-1983), Jozef Hendrickx (1983-1997), Erik Smets (1997-2005), Antoon Ovaere (2005-2013) en Maarten Vanhove (2015-2019).

Voormalige PDL-bestuursleden zijn Karel De Brabander (1967-1973), Herman De Vos (1967-1975), Jozef Hendrickx (1967-2011), Henri Koch (1967-1971), Rafaël Messely (1967-1969), Ernest Petit (1967-1985), Walter Robyns (1967-1973), Johan Tijskens (1967-1983), Marie Van Dijck (1967-1981), Donald Wellens (1969-1987), Raymond Clarysse (1971-1983), Jos Moons (1971-1983), Frans Ollevier (1973-1983), Mieke Verdonck (1973-2016), Jef Paulussen (1975-1985), Frans De Meuter (1979-2003), Antoon Ovaere (1979-2013), Evelyne Denys (1981-1987), Maria De Wit (1983-1989 en 1993-2011), Jaak Minten (1983-1995), Willy Delmotte (1985-1997), Jean Smeets (1985-1997), Johan Geysen (1987-1993), Hugo Vandendries (1983-2007), Johan Thevelein (1987-2005), Willy Sleurs (1995-2001), Stefan Clerens (1997-2009), Roger Huybrechts (1997-2003), Jan Pinceel (2001-2013), Marion Crauwels (2001-2017), Isabelle De Bock (2004-2005), Eric Schoeters (2006-2017), Céline Gillardin (2010-2013), Tine Bynens (2015-2019), Jens Warrie (2017-), Gaby Van Kemenade (2018-2019).

© 2018-2020 PDL, Vereniging van Afgestudeerden in Plantkunde en Dierkunde van de Universiteit te Leuven, vzw. Zetel: Naamsestraat 59, 3000 Leuven. Ondernemingsnummer: 0410.067.203. RPR Ondernemingsrechtbank Leuven. E-mail: bert.degroef[at]yahoo.com. Website: www.pdlbio.org