Pieter Vancamp levert beste doctoraat af

Tijdens het afgelopen PDL-symposium werd ook de driejaarlijkse PDL-Prijs voor Beste Doctoraatsthesis uitgereikt. De gelukkige winnaar is Dr Pieter Vancamp. Hieronder beschrijft Pieter waarover zijn onderzoek ging. In de voetsporen van Aristoteles: het kippenembryo als uistekend model om het belang van een schildklierhormoontransporter voor hersenontwikkeling te begrijpen. De complexe en ingenieuze opbouw van de omvangrijke menselijke hersenen is het resultaat van miljoenen jaren evolutie. We staan er dikwijls niet bij stil, maar onze hersenen stellen ons in staat om dagdagelijkse en ogenschijnlijk simpele taken met verbazingwekkende precisie uit te voeren. Meer nog, ze liggen aan de basis va

In de kijker
Recent
Archief
Zoeken

© 2018-2020 PDL, Vereniging van Afgestudeerden in Plantkunde en Dierkunde van de Universiteit te Leuven, vzw. Zetel: Naamsestraat 59, 3000 Leuven. Ondernemingsnummer: 0410.067.203. RPR Ondernemingsrechtbank Leuven. E-mail: bert.degroef[at]yahoo.com. Website: www.pdlbio.org