PDL-symposium 24 november!

Op zaterdag 24 november 2018 organiseert PDL een symposium met als thema “Voedselvoorziening in de toekomst.” Het symposium zal doorgaan van 14u00 tot 17u30, in het Zoölogisch instituut. Daarna zal er mogelijkheid zijn tot bijpraten met een hapje en een drankje op de receptie. Meer informatie volgt later, maar hou in ieder geval de datum al vrij in je agenda. Het wordt opnieuw een boeiend symposium!

Prijs voor Imke

Samen met Chemici Leuven reikt PDL elk jaar een prijs uit voor de Beste Masterstudent Biochemie & Biotechnologie. Dit jaar mocht Imke Ensinck de prijs in ontvangst nemen. Hieronder beschrijft ze het onderzoek dat ze het afgelopen jaar uitvoerde in het kader van haar Masterthesis. FRET-gebaseerde biosensoren voor de visualisatie van cAMP/PKA-regulatie in levende cellen Eukaryote cellen kunnen enkel groeien en overleven zolang ze inspelen op veranderingen in hun omgeving. Hierbij speelt de familie van G-proteïnegekoppelde receptoren (GPCRs) een belangrijke rol: deze eiwitten vertalen een waaier aan extracellulaire signalen, zoals licht, ionen of hormonen, tot intracellulaire prikkels. Ondanks

In de kijker
Recent
Archief
Zoeken

© 2018-2020 PDL, Vereniging van Afgestudeerden in Plantkunde en Dierkunde van de Universiteit te Leuven, vzw. Zetel: Naamsestraat 59, 3000 Leuven. Ondernemingsnummer: 0410.067.203. RPR Ondernemingsrechtbank Leuven. E-mail: bert.degroef[at]yahoo.com. Website: www.pdlbio.org