top of page

Verslag: excursie naar de Uitkerkse polder en de Fonteintjes

In het pinksterweekend zakten 17 enthousiaste PDL-leden en sympathisanten af naar Blankenberge voor een geleid bezoek aan niet één, maar twee natuurgebieden in beheer van Natuurpunt.


De Uitkerkse polder is een natuurgebied van 1400 ha. Natuurpunt beheert er 650 ha weidevogelreservaat - het belangrijkste weidevogelgebied van Vlaanderen! Het gebied is door de eeuwen heen verschillende keren ondergelopen met zeewater. Daardoor werd zout achtergelaten in het onderliggende veen, wat zorgt voor zilte graslanden. Omdat die zeldzaam zijn binnen de EU, maakt de Uitkerkse Polder deel uit van het Natura 2000-netwerk. Natuurpuntgids Johan Boussauw nam ons mee voor een korte wandeling en toonde ons grutto's (Limosa limosa), Cetti's zangers (Cettia cetti), rietzangers (Acrocephalus schoenobaenus), scholeksters (Haematopus ostralegus), grauwe ganzen (Anser anser), krakeenden (Mareca strepera), kuifeenden (Aythya fuligula), brandganzen (Branta leucopsis), kluten (Recurvirostra avosetta), kleine zilverreigers (Egretta garzetta), blauwe reigers (Ardea cinerea), torenvalken (Falco tinnunculus), kieviten (Vanellus vanellus) en meer bepluimd moois.Na de lunch in het bezoekerscentrum van de Uitkerkse polder, trokken we naar de Fonteintjes, een langgerekt duinengebied met duinmeertjes en vochtige duingraslanden. Het gebied ligt tussen Blankenberge en Zeebrugge enerzijds en de zee en de kustbaan anderzijds. De vier 'fonteintjes' zijn halfnatuurlijke lager gelegen gebieden met zoet water uit een zoetwaterbel onder de duinen. Natuurpuntgids Geert De Clercq, zelf KU Leuven-alumnus (chemie), voorzag tekst en uitleg en nam de groep mee in een van de fonteintjes, die voor het grote publiek niet toegankelijk zijn. Daar zagen we o.a. grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius, een halfparasiet die parasiteert op grassen), rietorchis (Dactylorhiza praetermissa), vleeskleurige orchis (Dactylorhiza incarnata) en addertong (Ophioglossum vulgatum) - een kleine varensoort die op de Vlaamse Rode Lijst van planten als 'zeldzaam' staat.Opmerkingen


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page