top of page

Verslag: PDL-bezoek aan Naturalis en de Hortus

(English version below)


Op zondag 17 september stond een groep van PDL-leden, biologiestudenten en sympathisanten om 8u30 klaar op de Bodartparking voor een busrit van drie uur naar Leiden in Nederland. In het prachtig vernieuwde Naturalis werden we opgewacht door wetenschappelijk directeur op rust en PDL-bestuurslid, prof. Erik Smets. Erik deed aan de hand van een korte presentatie het onderzoek, de collectie, de gebouwstructuur en de achterliggende filosofie van Naturalis uit te doeken. Wist je dat het nieuwe Naturalis-gebouw ontworpen is door dezelfde architecten als het MAS in Antwerpen?


Na de presentatie van Erik konden de deelnemers vrij rondwandelen in de verschillende zalen van het museum: Leven, De Aarde, De Ijstijd, De Vroege Mens, Dinotijd, Evolutie, De Verleiding en De Dood. Niet je gewoonlijke wetenschappelijke bordjes met uitleg, maar een museum met mooie opstellingen dat echt inzet op het brede publiek.


Na een korte wandeling door het centrum van Leiden kwamen we dan terecht in de Hortus Botanicus, de oudste botanische tuin van Nederland - aangelegd in 1590 en uitgebreid in de eeuwen daarna. Hier kweekte Carolus Clusius de eerste grote tulpencollecties van Europa en introduceerde Philipp Franz von Siebold zo'n 700 tot dan toe onbekende planten uit Japan en China. Bekende plantkundigen zoals Linneus en Dodoens vertoefden hier ook en hun borstbeelden pronken hier naast die van de Nobelprijswinnaars van de universiteit. We wandelden door de tuin en kassen en vergaapten ons aan de grote collecties orchideeën en carnivore bekerplanten, alvorens moe maar voldaan opnieuw met de bus naar Leuven terug te keren ...

Report: PDL Visit to Naturalis and the Hortus


On Sunday, September 17, a group of PDL members, biology students and sympathisers were ready at 8:30 am at the Bodart parking lot for a three-hour bus ride to Leiden in the Netherlands. We were met in the beautifully renovated Naturalis by retired scientific director and PDL board member, Prof. Erik Smets. Using a short presentation, Erik explained the research, the collection, the building structure and the underlying philosophy of Naturalis. Did you know that the new Naturalis building was designed by the same architects as the MAS in Antwerp?


After Erik's presentation, the participants could freely walk around the various rooms of the museum: Life, Earth, Ice Age, Early Humans, Dinosaur Era, Evolution, Seduction, and Death. Not your usual scientific signs with explanations, but a museum with beautiful displays that really focuses on the general public.


After a short walk through the center of Leiden, we ended up in the Hortus Botanicus, the oldest botanical garden in the Netherlands - built in 1590 and expanded in the centuries that followed. Here Carolus Clusius grew the first large tulip collections in Europe and Philipp Franz von Siebold introduced around 700 previously unknown plants from Japan and China. Famous botanists such as Linneus and Dodoens also stayed here and their busts are proudly displayed next to those of the university's Nobel Prize winners. We walked through the garden and greenhouses and marveled at the large collections of orchids and carnivorous pitcher plants, before returning to Leuven by bus, tired but satisfied...

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page